Strandgatan 15, Visby · Tel 0498-21 11 24

Vi letar lokaler runtomkring i Sverige för vår expansion! Har du, eller känner du till, en lokal som du tror är lämplig för BBQ STEAKHOUSE?
Kontakta då gärna oss på: info@bbqsteakhouse.se